Uddevalla kommun, Barn- och utbildning

Vi är allt fler som väljer att bo i Uddevalla. Kommunen växer stadigt och har idag drygt 55 000 invånare. Här har vi hav, skog och fjäll nära inpå och dessutom ett rikt näringsliv som präglas av småföretagande och god samverkan.


I Uddevalla kommun strävar vi aktivt efter mångfald genom att värdesätta och rekrytera medarbetare med olika bakgrund. Vi bedriver ett aktivt hälsofrämjande arbete med målsättningen att vara en attraktiv arbetsgivare och en hälsofrämjande organisation. I mötet med andra människor är våra ledord öppenhet, respekt och professionalitet. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart samhälle - för alla invånare.


Liv, lust och läge blir livskvalitet i Hjärtat av Bohuslän!

Beskrivning

Norgårdenskolan är en väl fungerande skola med tydligt utvecklingsfokus där kollegial samverkan anses viktigt. Skolan är organiserad i fyra arbetslag inklusive särskola och vår särskilda undervisningsgrupp Flex. I varje  arbetslag finns en socialpedagog som stöttar det elevsociala arbetet. Vi jobbar i team både i arbetslaget runt eleven och med ämneskollegor. Samplanering och sambedömning är en självklarhet. Skolan leds av rektor, biträdande rektor och ledningsresurs.

Just nu är vi inne i ett mycket intressant utveklingsskede där vi utifrån resultatanalyser, enkätundersökningar och observationer satt upp utvecklingsområden. Våra prioriterade mål är: Språk- och kunskapsutvecklande arbete, ämnesövergripande arbete och IKT som förutsättningar för pedagogisk och didaktisk utveckling samt trygghet och studiero.

För att befästa elevernas teoretiska kunskaper i praktiska övningsämnen samarbetar vi med lokala företag.

Vi är även med i ett Erasmus plusprojekt, vilket innebär internationella utbyten med andra skolor i Europa.

Hösten 2016 startade vi en särskild undervisningsgrupp på skolan. Målgruppen är elever inom autismspektrat eller liknande behov. Syftet med gruppen är att alla barn skall få möjlighet att lyckas i skolan.

Flexgruppens tvärprofessionella arbetslag består av 2 lärare, 1 socialpedagog samt en vakant tjänst som  stödpedagog. Den pedagogiska grundsynen för verksamheten kommer att vara att erbjuda eleverna stöd i en särskild undervisningsgrupp placerad centralt i skolan.

Arbetsuppgifter

Arbetslagets primära uppdrag är att möta individens behov av undervisning och anpassning. Målsättningen är inkludering utifrån den enskilda elevens behov. En framgångsfaktor för skolan och för den enskilda eleven är att arbetslaget i den särskilda undervisningsgruppen delar med sig av sina erfarenheter och sina lärdomar till övriga arbetslag på skolan.

I din roll kommer du att ha ett nära samarbete med de två lärare och den socialpedagog som ingår i arbetslaget.

Kvalifikationer

Vi söker dig med starkt elevfokus, där du kan se till individens kunskapsutveckling. Du har förmåga att motivera, inspirera och engagera eleven till att utvecklas.

Vi ser gärna att du har en stödpedagogutbildning/socialpedagogutbildning eller liknande. Du har också erfarenhet av att ha arbetat i skola med elever i behov av särskilt stöd. Erfarenhet av tidigare arbete med elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, särskilt autism är meriterande.

Förutom utbildning och kunskap, så lägger vi stor vikt vid de personliga egenskaper och förmågor som vi anser krävs för att man skall fungera bra inom yrket ex. personlig mognad, tydligt ledarskap, samarbetsförmåga mm. Du skall ha ett gott förhållningssätt och kunna bemöta alla elever med respekt. Vi eftersträvar en jämn könsfördelning, därför ser vi gärna manliga sökande.
Intervjuer kan komma att ske löpande, vilket betyder att du kan kallas till intervju innan ansökningstiden gått ut.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 november 2018
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uddevalla
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2018/421
Kontakt
  • Camilla Odinger, biträdande rektor, 0522 696678
Facklig företrädare
  • Nås via kommunens växel, 0522 696000
Publicerat 2018-09-12
Sista ansökningsdag 2018-09-26

Tillbaka till lediga jobb