Uddevalla kommun, Socialtjänsten

Vi är allt fler som väljer att bo i Uddevalla. Kommunen växer stadigt och har idag drygt 55 000 invånare. Här har vi hav, skog och fjäll nära inpå och dessutom ett rikt näringsliv som präglas av småföretagande och god samverkan.


I Uddevalla kommun strävar vi aktivt efter mångfald genom att värdesätta och rekrytera medarbetare med olika bakgrund. Vi bedriver ett aktivt hälsofrämjande arbete med målsättningen att vara en attraktiv arbetsgivare och en hälsofrämjande organisation. I mötet med andra människor är våra ledord öppenhet, respekt och professionalitet. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart samhälle - för alla invånare.


Liv, lust och läge blir livskvalitet i Hjärtat av Bohuslän!

Beskrivning

Sektionen för Ensamkommande flyktingbarn och sektionen Barn och Unga blir nu en sektion under namnet Barn och Unga. I och med sammanslagningen av sektionerna bildas en ny enhet som kommer att heta Boendeenheten Barn och Unga. Den nya enheten inkluderar socialtjänstens egna HVB-hem Athenagården samt socialtjänstens stödboende Edingen.Tillsammans ombesörjer dessa boenden placeringar på hemmaplan för barn och unga i åldrarna 0-20 

Boendena utgör delar av kommunens satsning på hemmaplanslösningar och innebär att vi kan erbjuda barn ,ungdomar och föräldrar ett kvalitativt boende på hemmaplan när ett sådant behov uppstår.

Athenagårdens målgrupp är ungdomar 13-20 år samt familjer med barn 0-18 år. Orsaken till placering varierar, gemensamt är att de befinner sig i en svår social situation och ofta i en akut kris. Boendet har 10 boenderum. Boendet är för kortare tid, vilket innebär en boendetid av ca två till sex månader.

Edingen består av ett kollektivt boende  med 11 platser samt 21 utslusslägenheter. I  boendena tas ungdomar i åldersgruppen 16-20 år emot. Uppdraget är att ta emot ungdomar som i huvudsak behöver stöd i form av individuell vägledning, för att förberedas för ett självständigt boende och vuxenliv. De ungdomar som placeras i Stödboende skall i stor utsträckning kunna klara sin dagliga livsföring utan hjälp.

Vi söker en chef och ledare som förmår att skapa god arbetsmiljö, sprida arbetsglädje, skapa struktur och tydlighet, samt leda utvecklingen av en modern tillgänglig socialtjänst. Brukarperspektiv, samverkan,rättssäkerhet och kvalitet är för sektionen en självklarhet och förutsättning för att nå ett lyckat resultat med våra brukare. 

Arbetsuppgifter

Som enhetschef ansvarar du för att driva och utveckla enhetens kvalitets- och utvecklingsarbete, du har personal-, budget-,verksamhets -och arbetsmiljöansvar. Du skall ha ett verksamhetsnära ledarskap och vara väl förtrogen med verksamheten.

Din primära uppgift blir att planera, leda utveckla och utvärdera verksamheten mot uppsatta mål. Sektionen Barn och Unga arbetar med brukaren i centrum och samverkan med övriga enhetschefer inom sektionen är en självklarhet för att nå högsta tänkbara kvalitet.

Du ingår i sektionens ledningssgrupp som består av sektionschef samt sex enhetschefer.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har högskoleutbildning med ett innehåll som är relevant för verksamheten. Du ska också ha erfarenhet av liknande verksamhet och vara personligt lämplig för uppgiften.

Du skall ha goda kunskaper om lagstiftning inom det aktuella verksamhetsområdet. Tidigare erfarenhet av arbetsledning är ett krav. Som enhetschef behöver du kunna  arbeta självständigt och ha en hög initiativ förmåga.

Du har ett tydligt brukarperspektiv med individens bästa i fokus där samverkan såväl internt som externt är en självklarhet. Du har höga krav på rätt säkerhet och kvalitet.

Du förespråkar delaktighet, engagemang, samarbete och motiverar dina medarbetare.

Du behöver vara lösningsfokuserad, resultat- och målinriktad samt vara intresserad av metod-och verksamhetsutveckling. Du är en tillgänglig, tydlig och kommunikativ chef som trivs med att leda verksamheten på ett målinriktat sätt. Du har god samarbetsförmåga, är uthållig och lugn och har förmåga att bibehålla struktur och effektivitet även under press . Du har god förmåga att utrycka dig i tal och skrift. Du bör ha god förmåga till reflektion och analys och kunna motivera och fatta beslut.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Intervjuer kan komma att hållas löpande under annonseringstiden. Intervjuer planeras hållas senast v 26.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Intervjuer kan komma att hållas löpande under annonseringstiden, Intervjuer planeras hållas senast v 26.

Socialtjänsten kräver vid vissa tjänster att den som erbjuds anställning skall visa utdrag från belastningsregister och misstankeregister innan anställning.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Individuellt
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uddevalla
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2018/308
Kontakt
  • Kerstin Windemo Sektionschef, 0522-69 51 39
  • Ellinor Ekensskär, 0522-69 69 02
Publicerat 2018-06-05
Sista ansökningsdag 2018-06-24

Tillbaka till lediga jobb