Uddevalla kommun, Barn- och utbildning

Vi är allt fler som väljer att bo i Uddevalla. Kommunen växer stadigt och har idag drygt 55 000 invånare. Här har vi hav, skog och fjäll nära inpå och dessutom ett rikt näringsliv som präglas av småföretagande och god samverkan.


I Uddevalla kommun strävar vi aktivt efter mångfald genom att värdesätta och rekrytera medarbetare med olika bakgrund. Vi bedriver ett aktivt hälsofrämjande arbete med målsättningen att vara en attraktiv arbetsgivare och en hälsofrämjande organisation. I mötet med andra människor är våra ledord öppenhet, respekt och professionalitet. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart samhälle - för alla invånare.


Liv, lust och läge blir livskvalitet i Hjärtat av Bohuslän!

Beskrivning
Mottagningsenheten Bryggan är en del av grundskolans verksamhet för kartläggning av nyanlända elevers kunskaper. Eleverna kommer till Bryggan under max åtta veckor för att sedan slussas till sin hemskola. Under tiden på Bryggan bekantar sig eleverna med svenska skolans ämnen och de hinner lära sig lite svenska. Vi tar emot elever från åk 1 till åk 9.

Det ställs stora krav på flexibilitet, samarbetsförmåga och förståelse för att en mottagningsenhet är en verksamhet i ständig förändring. Elevantalet fluktuerar ständigt.

Arbetsuppgifter
Att undervisa nyanlända elever i svenska språket via ämnen.
Att kartlägga eleverna med Skolverkets material.
Att ha kontakt med övriga grundskolor i kommunen för överlämning av elever efter deras tid på Bryggan. 

Kvalifikationer
Lärarexamen med inriktning mot läs- och skrivinlärning och/eller matematik. Behörighet i SvA är meriterande. Kunskaper i språkutvecklande arbetssätt.
Kunskap och erfarenhet av flerspråkiga elevers inlärning på sitt andraspråk.

Du är väl förtrogen med grundskolans styrdokument och värdegrund. Du arbetar med formativ bedömning som en självklar del i din undervisning. Du ska ha goda kunskaper i digitala arbetssätt som ett naturligt stöd för elevers lärande.

Förutom behörighet lägger vi stor vikt vid de personliga egenskaper och färdigheter som vi bedömer krävs för att fungera väl inom yrket som exempelvis personlig mognad och flexibilitet.
Du är serviceinriktad med fokus på att samarbeta med kollegor, vårdnadshavare och elever.Du är en god ledare i klassrummet med tydlighet i kommunikation mot målen i läroplanen och förmedlar det med värme och glädje.
Du har egenskaper som innefattar både struktur och kreativitet.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 20180813
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uddevalla
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2018/238
Publicerat 2018-05-04
Sista ansökningsdag 2018-05-20

Tillbaka till lediga jobb