Uddevalla kommun, Socialtjänsten

Vi är allt fler som väljer att bo i Uddevalla. Kommunen växer stadigt och har idag drygt 55 000 invånare. Här har vi hav, skog och fjäll nära inpå och dessutom ett rikt näringsliv som präglas av småföretagande och god samverkan.


I Uddevalla kommun strävar vi aktivt efter mångfald genom att värdesätta och rekrytera medarbetare med olika bakgrund. Vi bedriver ett aktivt hälsofrämjande arbete med målsättningen att vara en attraktiv arbetsgivare och en hälsofrämjande organisation. I mötet med andra människor är våra ledord öppenhet, respekt och professionalitet. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart samhälle - för alla invånare.


Liv, lust och läge blir livskvalitet i Hjärtat av Bohuslän!

Beskrivning

Vi söker dig som vill arbeta som enhetschef inom avdelning Stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Du kommer inom sektion boende att arbeta tillsammans med 9 enhetschefer, administratörer, utvecklare, stödassistenter, stödpedagoger, verksamhetspedagoger, arbetskonsulent, brukare samt sektionschef och avdelningschef. Vårt mål är att Uddevalla kommuns stöd till personer med funktionsnedsättning skall bygga på brukarens egna framförda behov och ligga i framkant när det gäller utveckling. Nu behöver vi dig som tillsammans med oss vill arbeta med utveckling och förbättringar för att nå vårt mål. Du kommer att ansvara för 4 gruppbostäder inom LSS och ha ett nära samarbete med Dina chefskollegor. Som enhetschef är du ansvarig för de verksamheter som bedrivs inom Dina enheter. Du har personalansvar, leder och fördelar arbetet och ansvarar för medarbetares arbetsmiljö. Du är ekonomiskt ansvarig för enheterna och följer upp och redovisar kontinuerligt mot tilldelad budgetram. Du skall arbeta med helhetssyn och bidra till att verksamheten kännetecknas av öppenhet, respekt och professionalitet. Du handleder och förmedlar kunskap till medarbetarna.

Från 1 maj 2017 drivs enheterna Agnebergsgatan, Torggatan, Aprilvägen och Decembervägen som en gemensam Intraprenad med Uddevalla kommun som ytterst ansvarig för personal, arbetsmiljö och ekonomi. Enheten ges ökat ansvar och ökade befogenheter, med större möjlighet att arbeta i form av självstyrande grupper med ökad påverkansmöjlighet. Intraprenaden är i juridisk mening inte någon självständig enhet utan drivs inom ramen för de lagar, avtal, regler och policys som gäller för övriga verksamheter inom förvaltningen med tillgång till kommunens servicetjänster. Intraprenaden innebär i korthet att personalen är mer delaktiga i den dagliga driften och enheternas ekonomi. Enhetschef och personal skall gemensamt hantera både överskott och underskott i budget. Ett ev. överskott kan användas i verksamheten till aktiviteter och kompetensutveckling för personal och brukare.

Överenskommelse om intraprenad gäller i 3 år. 

Kvalifikationer

Formell kompetens (skall krav)

Du ska ha 3-årig högskoleexamen med social inriktning eller annan högskolekompetens som arbetsgivaren finner likvärdig. Körkort är ett krav.

Erfarenhet (bör krav)

Vi söker dig som är duktig på att leda personal samt driva och utveckla verksamhet. Du skall kunna uttrycka dig väl i tal och skrift samt ha god kunskap i data.

Du skall ha kännedom om de lagar som styr verksamheten. Meriterande är praktisk erfarenhet av att ha arbetat på gruppbostad eller daglig verksamhet inom LSS.

Erfarenhet som chef eller ledare är särskilt meriterande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Personlig Kompetens

Samarbetsförmåga. Relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Har möjlighet till helhetsperspektiv.

Leder, motiverar och förser andra med befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål.

Sätter igång aktiviteter och uppnår resultat. Har ett nytänkande som kan omsättas i praktiken.

Självgående och självständig. Tar ansvar för uppgiften och strukturerar själv sitt arbetssätt samt har mod att agera efter sin egen övertygelse.

Flexibel och förändringsorienterad. Ser möjlighet i förändringar och kan anpassa sig efter ändrade omständigheter.

Tydlig och strukturerad i sitt ledarskap. Kommunicerar på ett tydligt sätt. Påminner och följer upp.

Skapar engagemang och delaktighet. Planerar, organiserar och prioriterar arbetet på effektivt sätt.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 180820 eller enl ök
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uddevalla
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2018/233
Kontakt
  • Anders Paulin, 0522-695813
Facklig företrädare
  • Vision, 0522-696000
  • Ledarna, 0522-696000
Publicerat 2018-05-03
Sista ansökningsdag 2018-05-20

Tillbaka till lediga jobb