Uddevalla kommun, Barn- och utbildning

Vi är allt fler som väljer att bo i Uddevalla. Kommunen växer stadigt och har idag drygt 55 000 invånare. Här har vi hav, skog och fjäll nära inpå och dessutom ett rikt näringsliv som präglas av småföretagande och god samverkan.


I Uddevalla kommun strävar vi aktivt efter mångfald genom att värdesätta och rekrytera medarbetare med olika bakgrund. Vi bedriver ett aktivt hälsofrämjande arbete med målsättningen att vara en attraktiv arbetsgivare och en hälsofrämjande organisation. I mötet med andra människor är våra ledord öppenhet, respekt och professionalitet. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart samhälle - för alla invånare.


Liv, lust och läge blir livskvalitet i Hjärtat av Bohuslän!

Beskrivning

Norgårdenskolan är en välfungerande skola med tydligt utvecklingsfokus där kollegial samverkan är naturligt. Skolan är organiserad i fyra arbetslag inklusive särskola. I varje arbetslag finns en socialpedagog som stöttar det elevsociala arbetet. Vi jobbar i team både i arbetslag runt eleven och med ämneskollegor. Samplanering och sambedömning är en självklarhet. Skolan leds av rektor, biträdande rektor och ledningsresurs.

Just nu är vi inne i ett mycket intressant utvecklingsskede där vi utifrån resultatanalyser, enkätundersökningar och observationer satt upp utvecklingsområden. Våra prioriterade mål är: Språk- och kunskapsutvecklande arbete, ämnesövergripande arbete och IKT som förutsättningar för pedagogisk - och didaktisk utveckling samt trygghet och studiero.

För att befästa elevernas teoretiska kunskaper i praktiska övningsområden samarbetar vi med lokala företag. Vi har även under flera år varit en del i ett Erasmus plus projekt vilket innebär internationella utbyten med andra skolor i Europa.

 

Arbetsuppgifter

Ditt huvuduppdrag är att planera, genomföra och följa upp undervisningen. Likafullt är ditt huvuduppdrag att analysera dina elevers resultat (grupp, klass och individ), utvärdera och dra lärdomar och slutsatser som underlag för utveckling.

Du har ett eget professionellt ansvar för att erövra ledarskapet i klassrummet samt utveckla arbetssätt och metoder för elevernas kunskapsutveckling.

Som lärare är du även mentor för en elevgrupp vilket innebär att du coachar, utmanar och följer upp hela elevens utveckling - enskilt, med stöd av elevhälsan och i dialog med vårdnadshavarna.

 Kvalifikationer

Vi söker dig med lärarlegitimation samt behörighet att undervisa och sätta betyg i

  • ma/no/tk

En framgångsfaktor för vår verksamhet är om du har fler behörigheter. Meriterande och underlag för urval är tidigare erfarenhet av arbete på en 7-9 skola samt tidigare erfarenhet av att jobba med digitala lärprocesser samt ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och färdigheter. Vidare arbetar vi med kompetensbaserad rekrytering och eftersträvar följande väsentliga kompetenser: hög personlig mognad, god samarbetsförmåga, gott ledarskap, mål - och resultatorienterad, strukturerad och flexibel samt kreativ. För att få information om dina egenskaper och färdigheter kommer vi att jobba med professionell referenstagning.

 

 Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid/Deltid
Tillträde 13 augusti 2018
Löneform enligt avtal
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uddevalla
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2018/126
Kontakt
  • Christina Almqvist, 0522-697251
  • Camilla Odinger, 0522 696678
Facklig företrädare
  • Lärarförbundet , 0522-69 80 85
  • Lärarnas riksförbund , 0522-69 80 86
Publicerat 2018-03-16
Sista ansökningsdag 2018-05-25

Tillbaka till lediga jobb