Uddevalla kommun, Barn- och utbildning

Vi är allt fler som väljer att bo i Uddevalla. Kommunen växer stadigt och har idag drygt 55 000 invånare. Här har vi hav, skog och fjäll nära inpå och dessutom ett rikt näringsliv som präglas av småföretagande och god samverkan.


I Uddevalla kommun strävar vi aktivt efter mångfald genom att värdesätta och rekrytera medarbetare med olika bakgrund. Vi bedriver ett aktivt hälsofrämjande arbete med målsättningen att vara en attraktiv arbetsgivare och en hälsofrämjande organisation. I mötet med andra människor är våra ledord öppenhet, respekt och professionalitet. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart samhälle - för alla invånare.


Liv, lust och läge blir livskvalitet i Hjärtat av Bohuslän!

Beskrivning
Norgårdenskolan är en 7-9 skola med 400 elever och 45 personal, fördelade i fyra arbetslag. Skolan leds av rektor, biträdande rektor och ledningsresurs.

2016 startade skolan en grundsärskola för elever med utvecklingsstörning samt särskild undervisningsgrupp för elever med diagnos autism eller Aspergers syndrom. Som alla skolor i kommunen arbetar vi också med mottagning av nyanlända och en hållbar integrering i ordinarie klasser - med studiestöd på modersmålet.

Skolan ligger i Herrestadsområdet ca en mil från Uddevalla centrum (mot Torp). Vi är just nu inne i ett mycket intressant utvecklingsskede där vi utifrån kulturanalyser, enkätundersökningar, observationer samt resultatanalyser satt upp nya konkreta utvecklingsområden. Vi deltar också i centrala skolutvecklingsprocesser tillsammans med övriga rektorer och centrala skolutvecklare.

Skolan jobbar mycket med att befästa elevernas teoretiska kunskaper genom praktiska övningsområden. Vidare jobbar vi mycket med internationella utbyten med andra skolor i Europa samt utvecklad elevdemokrati och formativt lärande. Ett av våra mål på såväl central som lokal nivå är att utveckla våra lärmiljöer med hjälp av digitala verktyg. I syfte att stödja denna utveckling tilldelades samtliga elever en personlig dator i samband med läsårsstart och vi har satsat på digitala läromedel som ett komplement till övriga läromedel.

Våra stora utvecklingsområden är språk- och kunskapsutvecklande arbete och BFL som förutsättningar för pedagogisk - och didaktisk utveckling. Erasmus plus "it´s my life, i´ts my choice", Arbetsro och arbetsglädje, Kulturförståelse och tolerans samt skola på riktigt.

Att jobba som lärare på Norgårdenskolan 7-9

Ditt huvuduppdrag är att planera, genomföra och följa upp undervisning i de ämnen du blir tilldelad enligt tjänstefördelningen. Likafullt är ditt huvuduppdrag att analysera dina elevers resultat (grupp, klass och individ), utvärdera och dra lärdomar och slutsatser som underlag för utveckling.

Du har ett eget professionellt ansvar för att erövra ledarskapet i klassrummet samt utveckla arbetssätt och metoder för elevernas kunskapsutveckling.

Funktioner och arbetsuppgifter

Arbetet på Norgårdenskolan 7-9 omfattar en del funktioner och arbetsuppgifter förutom huvuduppdraget. Alla lärare är mentorer för en elevgrupp vilket innebär att du coachar, utmanar och följer upp hela elevens utveckling - enskilt, med stöd av elevhälsan och i dialog med vårdnadshavarna. Utifrån intresse samt verksamhetens behov kommer du att även få möjlighet att jobba med skolövergripande verksamhetsutveckling.

Beskriver texten en verksamhet som du vill vara en del av?

Formella kvalifikationskrav

Vi söker lärare med lärarlegitimation samt behörighet att undervisa och sätta betyg i spanska och annat/andra ämnen.

En framgångsfaktor för vår verksamhet är om du har fler behörigheter. Meriterande och underlag för urval är tidigare erfarenhet av arbete på en 7-9 skola samt om du har tidigare erfarenhet av att jobba med digitala lärprocesser samt formativ bedömning/formativa lärprocesser.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och färdigheter. Vidare arbetar vi med kompetensbaserad rekrytering och eftersträvar följande väsentliga kompetenser: hög personlig mognad, god samarbetsförmåga, gott ledarskap, mål - och resultatorienterad, strukturerad och flexibel samt kreativ. För att få information om dina egenskaper och färdigheter kommer vi att jobba med professionell referenstagning.

Villkor
Tjänsten är en tillsvidaretjänst

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid/Deltid
Tillträde enligt överenskommelse
Löneform enlig avtal
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uddevalla
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2017/575
Kontakt
  • Christina Almqvist, rektor , 0522 697251
  • Camilla odinger, biträdande rektor, 0522 696678
Facklig företrädare
  • Lärarförbundet , 0522-69 80 85
  • Lärarnas riksförbund , 0522-69 80 86
Publicerat 2017-10-02
Sista ansökningsdag 2017-11-02

Tillbaka till lediga jobb