Uddevalla kommun, Kommunledningskontoret

Vi är allt fler som väljer att bo i Uddevalla. Kommunen växer stadigt och har idag drygt 55 000 invånare. Här har vi hav, skog och fjäll nära inpå och dessutom ett rikt näringsliv som präglas av småföretagande och god samverkan.


I Uddevalla kommun strävar vi aktivt efter mångfald genom att värdesätta och rekrytera medarbetare med olika bakgrund. Vi bedriver ett aktivt hälsofrämjande arbete med målsättningen att vara en attraktiv arbetsgivare och en hälsofrämjande organisation. I mötet med andra människor är våra ledord öppenhet, respekt och professionalitet. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart samhälle - för alla invånare.


Liv, lust och läge blir livskvalitet i Hjärtat av Bohuslän!

Beskrivning
Uddevalla kommun ska införa ett kommunövergripande system för beslutsstöd (Business Intelligence) för framför allt chefer i hela organisationen. Kommunen avser att ta ett helhetsgrepp över hur viktig information ska beskrivas/synliggöras och bli lättillgänglig så att chefer och andra berörda grupper av medarbetare får korrekt och tydlig information och därmed ha ännu bättre förutsättningar att fatta bra och underbyggda beslut. Som underlag för arbetet finns en genomförd förstudie som kommer att vara vägledande för arbetet.

Vi söker nu en systemutvecklare som i inledningsfasen ska vara projektledare för upphandling och införande av systemet. Beslutsstödssystemet ska inledningsvis omfatta data från kommunens ekonomi- resp. personalsystem. Efter den inledande fasen ska systemet utvidgas till att successivt omfatta även kommunens systemstöd för styr och ledning samt olika verksamhetssystem inom bl. a. vård, skola, omsorg, teknik, kultur/fritid.

Tjänsten är placerad på kommunledningskontorets ekonomiavdelning vars huvudsakliga ansvarsområden är kommunövergripande styrning och ledning, planering, redovisning, uppföljning, internbank, inköpsprocessen samt kommunövergripande upphandlingar.

Arbetsuppgifter
Du som projektledare ska planera, driva och koordinera projektet tillsammans med ett antal medarbetare inom de olika förvaltningarna och som kommer att vara viktiga medspelare i arbetet. Dessa kommer i olika utsträckning att ingå i den projektorganisation som formeras av bland annat dig. Du kommer, med stöd av kommunens upphandlingsenhet, att ansvara för upprättande av förfrågningsunderlag, genomföra upphandling av lämpligt system, implementera detta, utbilda användare mm. Din förmåga att förstå verksamhetsbehovet och översätta detta till en lösning som ger verksamheten största möjliga nytta, är avgörande för din framgång i rollen.

Successivt övergår arbetsuppgifterna till att ansvara för utvecklingsfrågor, kvalitetssäkring av system och innehåll samt löpande drift och utbildning. Detta sker i samarbete med de medarbetare i förvaltningarna som är med från början samt medarbetare inom ekonomiavdelningen för att kvalitetssäkra systemet och innehållet. Du kommer också att delta i verksamhetsdrivna utvecklingsprojekt. Rollen/uppgifterna i denna senare del kommer vi gemensamt fram till.

Under projekttiden rapporterar du till projektansvarig samt styrgruppen för projektet och i löpande frågor har du chefen för enheten för planering och styrning som kontaktperson och som är projektansvarig.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har lämplig universitets- eller högskoleutbildning med inriktning mot systemvetenskap eller annan utbildning som kan bedömas likvärdig eller lämplig för tjänsten. Du bör ha erfarenhet av projektledning och databashantering. Om din erfarenhet ligger inom beslutsstödssystem/Business Intelligence är det en merit.

Du får saker och ting att hända och ser till att resultat nås. Du tycker om att samarbeta för att nå uppsatta mål och är lyhörd för krav och önskemål från andra. Du har en bra förmåga att göra avvägningar och prioriteringar för att komma vidare i arbetet och få tidplaner att hålla. Du ställer krav på kvalitet både för dig själv och övriga medverkande i alla delar av arbetet. Du har analysförmåga som leder fram till att problem som uppstår får en lösning.

Eftersom mycket av arbetet bedrivs nära verksamheten och ledningen krävs det att du kan kommunicera med såväl chefer, ekonomer och utvecklare som med databaser. God kunskap och tillämpning av svenska i tal och skrift är ett krav.


Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uddevalla
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2017/561
Kontakt
  • Magnus Södergren, Enhetschef, 0522- 69 60 12
Facklig företrädare
  • Bengt Westlund, Vision, 0522-59 80 80
Publicerat 2017-10-03
Sista ansökningsdag 2017-10-22

Tillbaka till lediga jobb