Uddevalla kommun, Socialtjänsten

Vi är allt fler som väljer att bo i Uddevalla. Kommunen växer stadigt och har idag drygt 55 000 invånare. Här har vi hav, skog och fjäll nära inpå och dessutom ett rikt näringsliv som präglas av småföretagande och god samverkan.


I Uddevalla kommun strävar vi aktivt efter mångfald genom att värdesätta och rekrytera medarbetare med olika bakgrund. Vi bedriver ett aktivt hälsofrämjande arbete med målsättningen att vara en attraktiv arbetsgivare och en hälsofrämjande organisation. I mötet med andra människor är våra ledord öppenhet, respekt och professionalitet. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart samhälle - för alla invånare.


Liv, lust och läge blir livskvalitet i Hjärtat av Bohuslän!

Beskrivning 
Vi söker en verksamhetspedagog till två gruppbostäder med särskild service för vuxna, enligt LSS. Gruppbostäderna består av totalt 10 lägenheter och arbetstiden är förlagd under dag/kväll och helg. Som verksamhetspedagog kommer du att arbeta 50% av din arbetstid i gruppbostaden och 50% av din arbetstid är resurs- och förberedelsetid.

Arbetsuppgifter
Arbetet innebär att ge individuellt anpassat stöd i en trygg och stimulerande miljö, utifrån varje persons enskilda behov. Stöd vid kontakter med eventuell daglig verksamhet, familj, vänner samt att uppmuntra till och stödja i fritidsaktiviteter. I arbetet ingår omsorg, ADL, sjukvårdande uppgifter på delegation från sjuksköterska, dokumentation och alla i ett hem förekommande arbetsuppgifter såsom städning, tvätt, inköp och matlagning. Vi har ett reflekterande arbetssätt som styrs av individuellt anpassade genomförandeplaner med brukarens behov och önskemål i fokus.

I rollen som verksamhetspedagog har du det övergripande ansvaret för det pedagogiska innehållet i verksamheten, såsom tydliggörande pedagogik och andra individuellt anpassade metoder, samt att utveckla stöd- och hjälpinsatser i verksamheten. Du har ansvar för att upprätta genomförandeplaner, strukturer och att hålla i planeringsmöten. En viktig del i uppdraget är att söka ny kunskap kring bemötande och arbetsmetoder som gynnar individ och verksamhet samt att förankra det till övriga i arbetsgruppen. I rollen ingår kollegial handledning i metodarbete och bemötande, både utifrån individuella behov och från mål och riktlinjer för verksamheten.  Du kommer att ha samarbete och erfarenhetsutbyte med andra yrkesprofessioner såsom verksamhetspedagoger och annan personal inom verksamhetsområdet. Det pedagogiska arbetet kan också innefatta arbete mot andra enheter och utvecklingsarbete inom avdelningen. Allt sker i nära samarbete med enhetschef.

Kvalifikationer
Du ska vara Socialpedagog eller ha annan treårig högskoleutbildning som arbetsgivaren finner likvärdig.

Arbetet kräver personliga egenskaper såsom ett sympatiskt och pedagogiskt förhållningssätt. Du ska ha förmåga att ta eget ansvar och arbeta självständigt i det pedagogiska förarbetet samtidigt som du ska ha lätt att samarbeta med andra. Det är viktigt att du har en positiv människosyn och kan arbeta utifrån ett salutogent förhållningssätt. Andra viktiga egenskaper är att vara lyhörd, flexibel och att du kan se den enskildes behov. Du ska ha lätt att uttrycka dig i tal och text då du kommer att dokumentera i dokumentationssystemet Procapita.Socialtjänsten kräver att den som erbjuds anställning inom LSS skall visa utdrag från belastnings- och misstankeregister innan anställning.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 171127 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uddevalla
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2017/532
Kontakt
  • Hanna Klingsander, 0522-696000
Facklig företrädare
  • Vision, 0522-696000
Publicerat 2017-09-13
Sista ansökningsdag 2017-10-12

Tillbaka till lediga jobb