Uddevalla kommun, Barn- och utbildning

Vi är allt fler som väljer att bo i Uddevalla. Kommunen växer stadigt och har idag drygt 55 000 invånare. Här har vi hav, skog och fjäll nära inpå och dessutom ett rikt näringsliv som präglas av småföretagande och god samverkan.


I Uddevalla kommun strävar vi aktivt efter mångfald genom att värdesätta och rekrytera medarbetare med olika bakgrund. Vi bedriver ett aktivt hälsofrämjande arbete med målsättningen att vara en attraktiv arbetsgivare och en hälsofrämjande organisation. I mötet med andra människor är våra ledord öppenhet, respekt och professionalitet. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart samhälle - för alla invånare.


Liv, lust och läge blir livskvalitet i Hjärtat av Bohuslän!

Beskrivning
Vi söker en ny medarbetare som kan täcka upp luckor i vår skolsköterskegrupp inom Barn och elevhälsan. Är du sugen på att arbeta i ett tvärprofessionellt team, att ha fokus på främjande och förebyggande processer tillsammans med övrig elevhälsa och personal på skolorna i en skolkommun som strävar efter att ligga i framkant då är detta kanske ett jobb för dig?

För att arbeta inom elevhälsan behöver du vara en person som är duktig på att bygga goda relationer, som har goda kunskaper om vad som påverkar elevernas lärande och vana av att handleda/stötta såväl personal som elever på både individ- och gruppnivå. Vi förväntar oss att du är uppdaterad på aktuell forskning inom din profession och har en ständig strävan efter fortsatt utveckling i syfte att förbättra  alla elevers skolsituation utifrån såväl kunskapsperspektivet som genom ett salutogent förhållningssätt.

Arbetsuppgifter
Att med eget medicinskt yrkesansvar bedriva omvårdnad med inriktning mot en förbättrad eller bevarad hälsa för eleverna. Arbetet bedrivs i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen och skollagen. Genomföra basprogram med hälsobesök, hälsosamtal och vaccinationer. Dokumentation i elevens digitala hälsojournal.

Du deltar i skolans elevhälsoteam tillsammans med rektor, kurator, specialpedagog och psykolog.


Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom Barn och ungdom, distrikt eller har gått skolsköterskeutbildning.
En skolsköterska skall ha goda kunskaper om vad som är hälsofrämjande och vad som påverkar elevers utveckling och lärande. Du förutsätts ha ett förhållningssätt som genomsyras av dialog, delaktighet och jämlikhet i mötet med eleven.

Du har god förmåga att samarbeta i tvärprofessionellt team. Du kan skapa goda relationer och har förmåga att självständigt bedöma, planera, genomföra och utvärdera de omvårdnadsåtgärder som behövs för att främja den fysiska, psykiska och sociala hälsan hos eleverna
Du förutsätts ha ett förhållningssätt som genomsyras av dialog, delaktighet
och jämlikhet i mötet med eleven.
Du ska ha färdighet och förmåga att initiera, genomföra och utvärdera hälsofrämjande och förebyggande arbete.

Då man kan ansvara för mer än en skola är det en stor fördel med körkort och tillgång till bil.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.


Villkor
Deltid ca 40-50 %, tidsbegränsad anställning.
Intervjuer samt tillträde kan komma att ske innan ansökningstidens slut.

Anställningsform Tidsbegrænset ansættelse 3-6 måneder
Anställningen avslutas 2019-01-31
Anställningens omfattning Deltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 40 - 50 % eller timvikariat
Ort Uddevalla
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2018/367
Kontakt
  • Susann Magnusson, enhetschef, 0522-69 69 68
Facklig företrädare
  • Maria Fredriksson, Vårdförbundet, 0522-69 71 34
Publicerat 2018-08-09
Sista ansökningsdag 2018-08-31

Tilbage til Ledige stillinger